Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024 của VIUP

Clock

23/01/2024

Sáng ngày 18/1/2024, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024 và Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Xây dựng, đại diện các vụ, viện trực thuộc Bộ Xây dựng, các đối tác của Viện  cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đang công tác tại VIUP.

Năm 2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tập trung vào thực hiện các đồ án lớn, mang tầm quan trọng như lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, các quy hoạch Vùng, tỉnh, quy hoạch các đô thị trực thuộc Trung ương, các khu kinh tế lớn. Ngoài ra Viện đang thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sự nghiệp kinh tế do Bộ Xây dựng giao.

Nhờ kiên trì định hướng con đường đổi mới sáng tạo và huy động sức mạnh tập thể, Viện đã đạt được nhiều kết quả khả quan như duy trì được đà tăng trưởng hàng năm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các đồ án quan trọng và đảm bảo thu nhập cho viên chức và người lao động.

Văn nghệ chào mừng đại hội

Là đơn vị đầu ngành của Bộ Xây dựng trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn quy hoạch xây dựng, Viện đã có nhiều đóng góp nổi bật trong việc tham mưu hoàn thiện và đổi mới thể chế quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch xây dựng và quản lý phát triển đô thị. Điều này được thể hiện rõ nét trong công tác tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc, quản lý phát triển đô thị (tham gia biên soạn, góp ý các dự thảo Luật, Nghị định, Thông tư trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng…); tham gia biên soạn các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị; tham gia với vai trò là thành viên các Hội đồng thẩm định các nhiệm vụ quy hoạch, các đề tài nghiên cứu khoa học của Bộ Xây dựng.

Viện đã hoàn thành thanh lý, quyết toán hợp đồng Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022. Tích cực phối hợp với các Cục, Vụ chức năng để phê duyệt đề cương, dự toán và Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2023.

Phó Viện trưởng phụ trách Phạm Thị Nhâm báo cáo tổng kết công tác VIện trong năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Trong năm 2023, Viện đã hoàn thành đồ án “Quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đến năm 2030”. Đồ án Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã báo cáo thông qua Hội đồng thẩm định quốc gia. Dự kiến phê duyệt trong quý I năm 2024.

Năm 2023, Viện đã hoàn thành và trình Bộ Xây dựng nghiệm thu 01 dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế. Còn 01 dự án đang tạm dừng do chưa được bố trí đủ vốn. Viện đã đăng ký và báo cáo thẩm định đề cương, dự toán cho 02 dự án điều tra, khảo sát sử dụng nguồn vốn sự nghiệp kinh tế trong danh mục năm 2024.

Công tác nghiên cứu khoa học là một thế mạnh của Viện trong các năm qua. Hàng năm, Viện đã đề xuất và thực hiện nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sự nghiệp kinh tế. Các dự án, đề tài đều tập trung giải quyết các vấn đề “nóng” mang tính cấp thiết của xã hội trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn. Năm 2023, Viện đã và đang triển khai thực hiện 17 đề tài nghiên cứu khoa học do Bộ Xây dựng giao. Trong đó: - Có 09 đề tài ký hợp đồng năm 2021, thời hạn kết thúc là 30/6/2023 đã báo cáo Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng. Đang hoàn thiện hồ sơ để đăng ký kết quả đề tài với Bộ Khoa học và công nghệ và thanh lý hợp đồng với Bộ Xây dựng. - 07 đề tài ký hợp đồng năm 2022, thời hạn kết thúc là 31/12/2023. Trong đó đã báo cáo Hội đồng nghiệm thu Bộ Xây dựng được 02 đề tài, báo cáo Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở được 02 đề tài; còn 03 đề tài đã được Bộ Xây dựng gia hạn sang năm 2024. - 01 đề tài ký hợp đồng năm 2023, thời hạn kết thúc là 31/12/2024. Đã bắt đầu triển khai nghiên cứu và hoàn thành cơ bản phần cơ sở lý luận và thực tiễn. Viện đã tham gia tuyển chọn các đề tài KHCN năm 2024 và được giao trực tiếp, tuyển chọn 07 đề tài.

Năm 2023, Viện tập trung thực hiện lập các quy hoạch lớn theo luật Quy hoạch. Về cơ bản các đồ án đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, góp phần vào việc quản lý một cách hiệu quả không gian vùng lãnh thổ, đất đai đô thị; gắn kết các quy hoạch ngành với nhau; tạo tiền đề cho công tác lập dự án đầu tư xây dựng; thúc đẩy việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và của cả nước. Kết quả Viện đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt một số đồ án lớn gồm: 01 đồ án được Quốc hội thông qua, 24 đồ án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và nhiều đồ án khác được UBND các tỉnh phê duyệt. Cụ thể:

- Đối với các đồ án Quy hoạch quốc gia, Quy hoạch vùng; Quy hoạch ngành; Quy hoạch tỉnh theo luật Quy hoạch 2017:

Viện đã tham gia lập Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023.

Đã báo cáo Hội đồng thẩm định cho 03 đồ án Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong năm 2023, Viện đã và đang thực hiện 19 đồ án quy hoạch tỉnh cho thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, trong đó 13 đồ án đã được phê duyệt, 2 đồ án quy hoạch đã báo cáo Hội đồng thẩm định, chờ phê duyệt  và 4 đồ án đang hoàn thiện hồ sơ trình hội đồng thẩm định   

- Đối với các đồ án lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch và phát triển đô thị:

Trong năm 2023, Viện có 11 đồ án quy hoạch xây dựng lớn đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt như Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030; Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045; Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa - thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2040;

Đang thực hiện lập một số đồ án lớn như: Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội; Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị Thừa Thiên Huế đến năm 2050; Quy hoạch chung thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đến năm 2045 và nhiều đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch chung xây dựng khác.

Viện cũng đã và đang thực hiện nhiều hợp đồng thiết kế kiến trúc công trình, tư vấn khảo sát; lập mô hình; thẩm tra; kiểm định; thiết kế thi công hạ tầng kỹ thuật....trong đó có một số công trình điển hình như: Lập thiết kế cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật Khu du lịch cao cấp Thiên đường Xanh thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Bình Định; Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng và chỉnh trang Khu dân cư An Sương, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Công tác tổ chức tham gia thi tuyển quy hoạch kiến trúc tiếp tục được Viện đẩy mạnh mục đích vừa để nâng cao kiến thức học thuật, chuyên môn của cán bộ, vừa tìm kiếm các hợp đồng tư vấn mới. Năm 2023, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia tiếp tục gặt hái và đã vinh dự đón nhận 14 giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia gồm 1 giải đặc biệt, 4 giải Vàng, 3 giải Bạc, 4 giải Đồng, 2 giải Khuyến khích và 2 giải Bạc giải thưởng Kiến trúc quốc gia.

Công tác điều hành quản lý Viện cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận trong công tác tổ chức cán bộ, quản trị hành chính; Công tác quản lý khoa học kỹ thuật, giám sát chất lượng đồ án; Công tác kế hoạch, phát triển thị trường; Công tác tài chính kế toán; Công tác thông tin, đào tạo, Hợp tác quốc tế và hội nghị triển lãm;

Năm 2023, Viện không ngừng đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, ký kết và thực hiện các hợp đồng kí với địa phương, doanh nghiệp, bên cạnh việc thực hiện các dự án, đề tài do Bộ Xây dựng giao. Tình hình tài chính của Viện đang ổn định và phát triển. Các chỉ số tài chính giữ ở mức cao so với năm 2022, Viện hoàn thành nghĩa vụ ngân sách nhà nước, thu nhập của cán bộ viên chức được đảm bảo.

Năm 2024, Viện tiếp tục chiến lược phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực như: Tư vấn quy hoạch kiến trúc, nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, tham mưu cho Bộ Xây dựng trong công tác quản lý ngành, hướng tới mục tiêu là Viện nghiên cứu chiến lược chính sách đầu ngành quốc gia về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, là diễn đàn lớn về tư vấn, nghiên cứu khoa học, đào tạo.

Năm 2024, Viện tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tại Nghị quyết số 06 ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành xây dựng, cụ thể:

- Tích cực tham gia công tác hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

- Rà soát, tổng hợp các vấn đề liên ngành, như: đất xây dựng đô thị, môi trường đô thị, hành chính đô thị, tài chính-kinh tế đô thị, thiết kế đô thị…Phát hiện các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn lập quy hoạch, chủ động đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản hướng dẫn lập quy hoạch phù hợp với các Luật hiện hành khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch theo hướng tiếp cận đa ngành, tích hợp. Ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý và công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

- Tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, phản biện về quy hoạch và quản lý phát triển đô thị-nông thôn để nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch.

- Tiếp tục nâng cao năng lực và xây dựng đội ngũ chủ nhiệm, chủ trì bằng hình thức đào tạo tại chỗ, đặc biệt đối với cán bộ trẻ. Liên kết, hợp tác với mạng lưới chuyên gia trong nước và quốc tế có trình độ, có kinh nghiệm tham gia vào các đồ án quy hoạch quan trọng của Bộ, của các địa phương.

- Tập trung hoàn thành các đồ án lớn, quan trọng do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia, quy hoạch vùng Tây Nguyên, một số đồ án quy hoạch tỉnh lớn như quy hoạch thủ đô Hà Nội, quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các đồ án quy hoạch chung như quy hoạch chung thành phố Điện Biên, Thừa Thiên Huế…

- Kiện toàn bộ máy, tổ chức, nhân sự theo đề án sáp nhập; Rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ; nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của viên chức và người lao động. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành.

 

Trình bày tham luận tại hội nghị

Trong phần thảo luận, hội nghị được nghe nhiều tham luận của các đơn vị trong Viện về việc xây dựng văn bản pháp luật trong lĩnh vực quy hoạch đô thị; Công tác chuyển đổi số, ứng dụng GIS trong quy hoạch xây dựng; Kinh nghiệm trong lập đồ án quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh ở Việt Nam; Vai trò, năng lực của cán bộ trẻ trong công tác chuyên môn. Các ý kiến đều gửi gắm những tâm tư nguyện vọng, mong muốn của cán bộ tới ban lãnh đạo và đóng góp vào sự phát triển của Viện trong thời gian tới.

Đ/c Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BXD phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy chúc mừng và đánh giá cao thành tích VIUP đạt được trong năm 2023. Ông cho rằng thu nhập trung bình của cán bộ VIUP và đóng góp của Viện vào ngân sách nhà nước là sự nỗ lực, cố gắng lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ VIUP trong bối cảnh khó khăn của ngành xây dựng. Ông mong rằng trong năm 2024 VIUP tiếp túc phát triển vững mạnh hơn. Để đạt được mục tiêu đề ra, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy BXD đề nghị Viện tập trung vào những nội dung sau:

  • Phối hợp tốt giữa tổ chức Đảng với Lãnh đạo Viện thông qua quy chế phối hợp giữa Đảng ủy và LĐV
  • Tập trung triển khai tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy cấp trên
  • Cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng theo yêu cầu
  • Đảng ủy và Lãnh đạo Viện cần quan tâm đối với các đồng chí đoàn viên thanh niên, công đoàn viên tích cực phấn đấu, tạo điều kiện để các cán bộ này sớm đứng trong hàng ngũ của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vũ Quang Tiến gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ VIUP.

Đ/c Vũ Quang Tiến trao các quyết định khen thưởng của Bộ trưởng BXD cho tập thể và cá nhân

 

Lãnh đạo Viện trao quyết định khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

Nhân dịp này, Viện đã công bố các quyết định khen thưởng Bộ Xây dựng cho một số tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Theo đó, 06 tập thể được nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” là phòng Kế hoạch Tài chính, phòng Quản lý khoa học kỹ thuật, Trung tâm QHXD 1, Trung tâm QHXD 4, Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia và Viện Thiết kế đô thị.  04 cán bộ nhận Bằng khen Bộ trưởng Bộ Xây dựng là: đồng chí Lê Anh Dũng, đồng chí Cao Sỹ Niêm, đồng chí Đỗ Kim Dung và đồng chí Lê Kiều Thanh.

Đ/c Phạm Hoàng Tú - Chủ tịch Công đoàn báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Cũng trong sáng ngày 18/1/2024, VIUP đã tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức, người lao động năm 2024, đồng chí Phạm Hoàng Tú - Chủ tịch Công đoàn trình bày báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Viện năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024. Trong đó đề cập tới một số kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, kết quả hoạt động công đoàn năm 2023 cũng như nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đồng chí Phạm Thị Bích Vân, trưởng ban thanh tra nhân dân đã trình bày Báo cáo hoạt động của ban thanh tra nhân dân năm 2023.

 

Ký giao ước thi đua giữa Công đoàn với Chính quyền

Quang cảnh chung

Nguồn: VIUP

Liên hệ đặt dịch vụ

Đối tác

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...