Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Kiến trúc Quy hoạch

Kiến Trúc Quy Hoạch

No image

Hướng đến thiết kế căn hộ thích ứng bền vững, thích ứng thời gian?

Thiết kế tiếp cận từ nội thất tới kiến trúc, từ bên trong ra bên ngoài, giải pháp căn hộ nén, linh hoạt về không gian, vật liệu sẽ cho chúng ta cơ hội chuyển từ nhà ở xã hội thành nhà ở thương mại trong tương lai, góp phần tạo nên nhưng tòa nhà thích ứng bền vững nhất và thích ứng cả theo thời gian.

Xem chi tiết
Mối quan hệ giữa Văn hóa và Kiến trúc

Mối quan hệ giữa Văn hóa và Kiến trúc

Từ khi con người giao tiếp được với nhau thông qua hoạt động sinh hoạt, ăn uống, lao động sản xuất, trang phục, ngôn ngữ, kể chuyện dân gian truyền miệng, chữ viết, văn học, nghệ thuật, điêu khắc,… cũng là lúc văn hóa xuất hiện và phát triển cùng với nền văn minh của nhân loại. Song song với đó, nhằm tìm cách tránh mưa, nắng, gió, bão và thú rừng đã giúp con người biết tạo dựng không gian ở để sinh tồn và phát triển. Văn hóa là chủ thể, là cơ sở để xác lập các giá trị xã hội, đạo đức, hành vi, lối sống, phong tục tập quán, sản xuất của con người, trong đó có tạo lập nhà ở cũng như các công trình phục vụ sinh hoạt và sản xuất của con người và đó chính là kiến trúc. Do đó, chúng ta cần quan tâm nghiên cứu mối quan hệ giữa văn hóa và kiến trúc để từ đó khi xây dựng phát triển kiến trúc nhất thiết phải lấy văn hóa làm cơ sở, làm nền tảng tư tưởng chủ đạo thì công trình kiến trúc mới trường tồn, phát triển bền vững.

Xem chi tiết
Kiến trúc làng trong dòng xoáy đô thị hóa

Kiến trúc làng trong dòng xoáy đô thị hóa

Chưa khi nào câu chuyện về xây dựng nông thôn lại được bàn đến nhiều như bây giờ. Từ trong các Nghị quyết quan trọng có tính chiến lược của Đảng, các kỳ họp của Quốc hội, các chương trình hành động của Chính phủ cho đến các hội thảo của giới kiến trúc quy hoạch.

Xem chi tiết
Xây dựng và quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn – Những tồn tại và giải pháp

Xây dựng và quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn – Những tồn tại và giải pháp

Nội dung quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn đã được quy định chi tiết trong Luật Kiến trúc và Nghị định số 85/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sau hơn 2 năm thực hiện việc triển khai xây dựng quy chế quản lý kiến trúc nói chung cũng như quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn tại các địa phương vẫn còn chậm chạp, chưa được quan tâm triển khai, nhiều địa phương vẫn còn nằm ở giai đoạn nghiên cứu.

Xem chi tiết
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...