Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Xem thêm

Giới thiệu

Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng Quốc gia được thành lập theo Quyết định số 937/QĐ-BXD ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.Tên giao dịch tiếng Anh: National Exhibition Construction Center (viết tắt là NECC).

Xem chi tiết
Giới thiệu

Dịch vụ nổi bật

Bản tin Bất Động Sản

Xem thêm

Kiến trúc Quy hoạch

Vật liệu xây dựng

Xem thêm

phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...