Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Lời giới thiệu Chức năng nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức Quy chế hoạt động Các trưng bày triển lãm cố định

Các trưng bày triển lãm cố định

Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc – Giải thưởng Loa thành 2023

Tuyển tập các đồ án tốt nghiệp xuất sắc – Giải thưởng Loa thành 2023

Giải thưởng Loa Thành là Giải thưởng uy tín lâu năm nhất dành cho đồ án tốt nghiệp xuất sắc của sinh viên ngành xây dựng toàn quốc, được tổ chức bởi 4 cơ quan: Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Tổng Hội Xây dựng Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Xây dựng. Suốt hành trình 35 năm qua, Giải thưởng đã tạo nên dấu ấn quan trọng trong việc tuyên dương, động viên, khuyến khích phong trào học tập của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư trẻ cho ngành Xây dựng trong đó có Kiến trúc – Quy hoạch.
Năm 2023, Giải thưởng Loa Thành chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch có 116 đồ án tốt nghiệp của 18 cơ sở đào tạo trong cả nước tham gia. Trong thông báo Giải thưởng Loa Thành 2023 chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch, Hội Kiến trúc sư

Xem chi tiết
Sách Triển lãm chuyên đề "Giải thưởng Loa Thành 2023 chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch"

Sách Triển lãm chuyên đề "Giải thưởng Loa Thành 2023 chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch"

Triển lãm chuyên đề "Giải thưởng Loa Thành 2023 chuyên ngành Kiến trúc – Quy hoạch"

Xem chi tiết

Liên hệ đặt dịch vụ

Đối tác

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3
logoo
wsd
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...