Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Lời giới thiệu Chức năng nhiệm vụ Cơ cấu tổ chức Quy chế hoạt động Các trưng bày triển lãm cố định

Chức năng nhiệm vụ

 1. Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch xây dựng trong cả nước.
 2. Tổ chức tiếp đón các đoàn đại biểu của Đảng, nhà nước, các cơ quan trung ương và địa phương, các đoàn khách quốc tế, các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và người dân có nhu cầu tham quan, tìm hiểu về quy hoạch chung xây dựng thủ đô, các quy hoạch xây dựng quan trọng khác và các mô hình, tư liệu về kiến trúc Việt Nam cũng như trên thế giới được trưng bày tại Cung.
 3. Tổ chức sự kiện, các hoạt động triển lãm, tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị phục vụ công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của ngành xây dựng bao gồm:
  • Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm, quy chuẩn trong lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới.
  • Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin, tập san chuyên đề về các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới.
  • Tổ chức triển lãm, hội nghị, hội thảo, chiếu phim chuyên đề về các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
  • Tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, tổ chức, doanh nghiệp, người dân các cộng đồng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới.
  • Tổ chức trưng bày, giới thiệu các mô hình, bản vẽ, ảnh, đồ vật, tư liệu… của các công trình kiến trúc Việt Nam và Thế giới dưới các hình thức: Triển lãm, hội thảo, chuyên đề…
 4. Tổ chức các cuộc thi, các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo, hợp tác quốc tế trong nhiều lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị, nông thôn mới.
 5. Nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của các công trình kiến trúc có giá trị của Việt Nam và các nước trên thế giới.
 6. Thực hiện các hoạt động tư vấn, dịch vụ trong các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng và các dịch vụ có thu khác trong quá trình quản lý, khai thác công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia theo quy định của pháp luật, bao gồm:
  • Tư vấn thiết kế đô thị; tư vấn lập và thực hiện quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị; tư vấn thiết kế kiến trúc, cảnh quan đô thị, quy hoạch phát triển nông thôn mới; tư vấn, cung cấp thông tin và kinh doanh dịch vụ bất động sản.
  • Thiết kế, trang trí, giám sát thi công và cho thuê không gian trưng bày, không gian triển lãm, hội chợ, thiết kế, trang trí, giám sát thi công nội, ngoại thất công trình kiến trúc.
  • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, in ấn, dịch vụ văn hóa, ấn phẩm, trang thông tin trên internet và hàng lưu niệm, dịch vụ giải khát, ẩm thực, tiếp phục vụ khách du lịch tham quan công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia và người dân theo quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức quản lý, khai thác, duy tu, bảo trì công trình Cung Triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.
 8. Quản lý tài chính, tài sản được giao, quản lý các hoạt động có thu của Cung theo quy định của pháp luật.
 9. Quản lý về tổ chức bộ máy và các chế độ chính sách khác đối với cán bộ, viên chức theo các quy định của nhà nước và của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia.
 10. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của  Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia hoặc Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các lĩnh vực công tác của Cung.
 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia giao.

Liên hệ đặt dịch vụ

Đối tác

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3
logoo
wsd
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...