Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Ngành xây dựng Bộ Xây dựng VIUP Cung xây dựng Chương trình thực hành

Tin tức nổi bật

Danh sách tin tức Chương trình thực hành

Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Ban hành chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022

Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-VQHQG ngày 21/10/2021 của Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cung Triển lãm.

Xem chi tiết
Chương trình hành động của Cung Triển lãm về thực hiện  tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Chương trình hành động của Cung Triển lãm về thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019

Ngày 03/07/2019 Cung Triển lãm đã ban hành quyết định số: 15/QĐ-CXDQG V/v: Ban hành chương trình hành động của Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Xem chi tiết
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...