Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Giá thép trong nước tăng lần thứ 2 trong năm 2024

Clock

01/03/2024

3.

Giá thép ngày 27/1/2024 tại miền Bắc. (Nguồn: Steel Online)

Giá thép tại miền Bắc tăng từ 200 - 210 đồng/kg. Cụ thể:

Giá thép Hoà Phát hôm nay với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg lên mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.530 đồng/kg.

Giá thép Việt Ý, với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg, lên mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 tăng 100 đồng/kg lên mức 14.640 đồng/kg.

Giá thép Việt Đức với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg lên mức 14.240 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.640 đồng/kg.

Giá thép Việt Nhật (VJS), với dòng thép CB240 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg, với dòng thép D10 CB300 duy trì ở mức 14.310 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg lên mức 14.110 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ổn định ở mức 14.210 đồng/kg.


Giá thép ngày 27/1/2024 tại miền Trung. (Nguồn: Steel Online)

 
Giá thép tại miền Trung tăng từ 200-210 đồng/kg với dòng thép cuộn CB240 và ổn định với dòng thép thanh vằn D10 CB300. Cụ thể:

Giá thép Hoà Phát, với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg, lên mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.490 đồng/kg.

Giá thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 tăng 210 đồngkg, lên mức 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.850 đồng/kg.

Giá thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg lên mức 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg.

Giá thép Pomina, với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.890 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg.


Giá thép ngày 27/1/2024 tại miền Nam. (Nguồn: Steel Online)

 
Giá thép tại miền Nam tăng 200 đồng/kg với dòng thép cuộn CB240 và ổn định với dòng thép thanh vằn D10 CB300. Cụ thể:

Giá thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg lên mức 14.340 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.530 đồng/kg.

Giá thép Pomina với dòng thép cuộn CB240 ổn định ở mức 14.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 15.300 đồng/kg.

Thép Việt Mỹ (VAS), với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg lên mức 14.160 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.260 đồng/kg.

Thép Tung Ho, với dòng thép cuộn CB240 tăng 200 đồng/kg, lên mức 14.260 đồng/kg, với dòng thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 14.410 đồng/kg.
 

VLXD.org (TH/ TC Công thương)

Liên hệ đặt dịch vụ

Đối tác

Đối tác 1 Đối tác 2 Đối tác 3
logoo
wsd
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...