Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Clock

09/07/2024

(NECC) Sáng 9/7, Chi bộ Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia đã tham dự trực tuyến "Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW" do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức.
Hội nghị diễn ra bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội; kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương và các điểm cầu cấp xã, với hơn 1,28 triệu đảng viên.

Trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự Hội nghị quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35- CT/TW- Ảnh 1.
Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự hội nghị - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cung Triển lãm Đoàn Trịnh Tùng tại Hội nghị điểm cầu Chi bộ Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia. Ảnh: NECC

Dự hội nghị tại điểm cầu Cung triển lãm có các đồng chí: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Cung Triển lãm Đoàn Trịnh Tùng; Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Cung Triển lãm Nguyễn Quang Huy và toàn thể Đảng viên, cán bộ chủ chốt Cung Triển lãm.

Tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Toàn cảnh tham dự Hội nghị tại điểm cầu Chi bộ Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia. Ảnh: NECC 

Về Quy định số 144-QĐ/TW, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Quy định nêu rõ các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên cần thực hiện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Điều quan trọng, cốt lõi trong việc triển khai Quy định 144-QĐ/TW là làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thật sự thấm nhuần sâu sắc Quy định; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật ở người cán bộ, đảng viên; trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Về Chỉ thị số 35-CT/TW, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

 

Thông tin liên hệ:
☎️ Hotline: 093.445.4468
🏢 Địa chỉ: Số 1 đường Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, Hà nội
✉️ Email: cungtrienlamquyhoachquocgia@gmail.com

Kênh thông tin chính thức của Cung Triển lãm:
1. Website: https://cungquyhoach.vn/
2. Facebook: Cung Triển Lãm Kiến Trúc, Quy Hoạch Xây Dựng Quốc Gia
3. Youtube: CUNG TRIỂN LÃM KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XD QUỐC GIA
4. Tiktok: NeccNews

Liên hệ đặt dịch vụ

Đối tác

Bộ Xây Dựng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) Trường Đại học  Nguyễn Trãi Đối tác 1 Đối tác 3 Đối tác 2
phone mess zalo
top
Thông báo
Đóng

Đang tải...